Selecteer een pagina

Project digitale zorgverlening - voor softwareleveranciers

Geachte softwareleveranciers in de zorg in Vlaanderen, 

Dank dat u de tijd neemt om deze pagina te bezoeken, we hebben uw hulp nodig.

Het EFRO project 1302 “Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen” heeft als doel efficiënte en correcte gegevensuitwisseling via alle softwarepakketten in zorg en welzijn te ondersteunen, te promoten en te testen om kwalitatieve zorg in de eerste lijn te realiseren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan met patiënt zelf in de regie van zijn dossier.

Softwareleveranciers moeten zich hier maximaal op kunnen aligneren zodat de digitale uitwisseling van gegevens veel efficiënter verloopt en de digitale zorg en ondersteuningsdossiers naadloos kunnen worden gehanteerd door alle actoren rond de patiënt inclusief de patiënt zelf en zijn mantelzorger. 

De provincie Limburg kent reeds goede samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, thuiszorgdiensten, sociale diensten, ziekenhuizen, enz. Ondanks deze goede samenwerking blijkt dat de digitale linken tussen deze verschillende stakeholders niet optimaal werken of zelfs ontbreken. Dit zorgt ervoor dat de afstemming in de zorg rond de patiënt niet altijd optimaal verloopt. 

Dit project wil enerzijds de interoperabiliteit tussen alle actoren rond de patiënt optimaal laten functioneren en anderzijds hiaten wegwerken. Dit alles gebeurt binnen de kaders van het eHealth plan en de Vlaamse strategie rond digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Limburg fungeert hiervoor als proeftuin en zal als hefboom gebruikt worden voor de toepassing in heel Vlaanderen. 

Hiaten wegwerken

Deze opdracht heeft als doelstelling het wegwerken van hiaten door de ontwikkelingen van nieuwe tools. Hiervoor zijn onderstaande overheidsopdrachten uitgestuurd:

Overheidsopdracht visualisatie digitaal zorgpad:

Interoperabiliteitstesten

Overheidsopdracht interoperabiliteitstesten – 2021

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen

Verwerking persoonsgegevens