Selecteer een pagina

Gegevensdeling in de zorg: oproep voor softwareleveranciers

Ontwikkel jij software voor de zorg- en welzijnssector? Dan zijn we op zoek naar jou. Schrijf je in voor opdrachten die leiden tot een betere gegevensuitwisseling in de zorg en ontvang een vergoeding.

Correcte en efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg ondersteunen, promoten en testen. Softwarepakketten met elkaar laten praten. Zo wil het EFRO-1302 project de zorg kwaliteitsvoller maken én ervoor zorgen dat de patiënt mee de touwtjes in handen houdt.

Er zijn reeds veel samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, apothekers en ziekenhuizen maar ze missen nog te vaak goede digitale linken, waardoor de zorg voor de patiënt niet optimaal kan worden afgestemd.

Het EFRO-1302 project wil de communicatie in de zorg optimaliseren door:

  • de meest dringende communicatienoden in kaart te brengen (van as-is naar to-be)
  • het ontwikkelen en uittesten van nieuwe tools om de hiaten tussen de softwarepakketten weg te werken
  • de softwareleveranciers te motiveren om hun toepassingen aan elkaar te koppelen
  • interoperabiliteitstesten te faciliteren
  • software te toetsen op gebruiksvriendelijkheid, samen met eindgebruikers
  • de implementatie op het terrein te begeleiden
  • documentatie ter beschikking te stellen
  • de opgedane ervaring te verspreiden over heel Vlaanderen

Dat alles gebeurt binnen de kaders van de bestaande Federale en Vlaamse eHealth plannen. Eerst in de proeftuin Limburg, daarna in heel Vlaanderen.

EFRO-Gebruiksvriendelijkheidstesten

De eerste opdracht is het opzetten van stabiele en veilige koppelingen tussen de softwarepakketten. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van alle softwareleveranciers die vandaag al toepassingen leveren aan zorgverstrekkers, welzijnswerkers, patiënten en mantelzorgers.

Je doorloopt één of meer testtrajecten. Die toetsen niet alleen gebruiksvriendelijkheid maar waar relevant ook interoperabiliteit en conformiteit aan (bestaande) communicatiestandaarden.

Concreet krijg jij de taak om software-interfaces en koppelingen te realiseren (IN/UIT of beide) die voldoen aan de validatiecriteria van het projectconsortium. Die worden dan getest via het EFRO-gebruiksvriendelijkheidslabo. Waar van toepassing worden de koppelingen getest op interoperabiliteit i.s.m. het imec-interoperabiliteitslabo om ze vervolgens in de Limburgse praktijk verder te toetsen met eindgebruikers. Via geautomatiseerde of manuele testen zal elke koppeling gevalideerd worden. De testen bestaan grotendeels uit berichtenstromen die een bepaald scenario in zorgcommunicatie simuleren.

Alle documentatie en informatie over deze testen en standaarden kan je hier inkijken. Daar vind je ook links naar de websites van de achterliggende organisaties en authentieke bronnen – zoals de imec-interoperabiliteitswebsite.

Gepubliceerde loten

Lot 1 – journaalnotities Vitalink

Lot 2 – toegang tot hubs voor eerstelijnszorgverleners

Lot 3 –transferdocumentatie

               Bijlage 1 – Thuisverpleging

               Bijlage 2 – Gezinszorg

               Bijlage 3 – Kiné en paramedici

               Bijlage 4 – Huisartsen (2022)

               Bijlage 5 – Ziekenhuizen

Lot 5 – koppelingen gezinszorg

Lot 8 – Vitalink koppeling medicatieschema

Hoe neem je deel aan de EFRO-gebruiksvriendelijkheidstesten?

Je doorloopt twee fases:

1. Publicatie en inschrijving per lot

De testtrajecten zijn ingedeeld in 5 verschillende loten (zie hoger). De publicatie van een lot beschrijft de gevraagde koppeling, samen met de praktische criteria voor selectie, de timing, deadlines en financiële afspraken.

Om mee te werken aan de concrete uitwerking van een specifiek lot, moet je je kandidaat stellen. Dat doe je met dit formulier. Je kiest zelf voor hoeveel – en voor welke loten je intekent. Het formulier mag per mail bezorgd worden aan ann-sophie.bakkers@pomlimburg.be.

Het projectconsortium beoordeelt vervolgens je kandidatuur. Opgelet: door je deelname aan deze opdracht ga je er automatisch mee akkoord dat het projectconsortium stukken mag opvragen en je verklaringen en gegevens op hun juistheid mag controleren.

Het projectconsortium brengt je op de hoogte als je kandidatuur aanvaard is.

2. Selectie per lot

De inschrijvers worden gerangschikt voor elk lot rekening houdend met de vooropgestelde criteria en het beschikbare budget. Ben je bij de gelukkigen? Dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan de testen. In het lot staat wanneer die plaatsvinden.

De administratieve behandeling van de toewijzing van loten gebeurt via een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt per lot en per softwareleverancier aangepast. 

Hiaten wegwerken
Deze opdracht heeft als doelstelling het wegwerken van hiaten door de ontwikkelingen van nieuwe tools. Hiervoor zijn onderstaande overheidsopdrachten uitgestuurd:

Overheidsopdracht visualisatie digitaal zorgpad:

Wil je verder op de hoogte gehouden worden?

Vul dan meteen het interesseformulier hieronder in. Voor vragen kan je terecht bij ann-sophie.bakkers@pomlimburg.be

Verwerking persoonsgegevens

13 + 1 =